Provozní řád

 

Provozní doba dětského koutku:

Pondělí –  Pátek:  10:00 – 19:00

Sobota  – Neděle: 14:00 – 19:00

 

Dětský koutek provozuje pouze nehlídanou službu. Vstup dětí do koutku je povolen v doprovodu dospělé osoby, doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za bezpečí a chování svých dětí zodpovídá doprovod – mějte své děti neustále na dohled, nenechávejte je bez dozoru, jako kdekoli na jiném hřišti. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

Vstupné do dětského koutku:

Děti 0-1 rok                    20,- Kč

Děti nad 1 rok                70,- Kč celý den  / hraní do hodiny 40,- Kč

Sourozenci (2 děti)        110,- Kč – každý další sourozenec +40 Kč

Vstup během oslavy      30,- Kč

Každá 10 návštěva vstup zdarma!

Vstupné 70,- Kč je platné po celý den. Jeho platnost končí odchodem z kavárny, není možné se během dne vracet. V takovém případě se vstupné hradí znovu.

V batolecím koutku je zakázáno jíst, pít. Dále je zakázáno v celé kavárně manipulovat s ohněm, ostrými předměty. Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené v Coolničce, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.

Celý areál je nekuřácký, platí zákaz vstupu zvířat.

Na hřiště je povolen vstup pouze bez obuvi nebo v čistých přezuvkách či návlecích. Návštěvníci jsou povinni hřiště udržovat čisté a nepoškozovat jeho části.

V případě poškození nějaké části dětské herny, hračky či jiného zařízení, je povinen návštěvník uhradit celý poškozený předmět, hračku, zařízení v celé původní výši.

Návštěvníci dětského koutku jsou povinni dodržovat provozní řád, informační tabule na jednotlivých zónách, dbát pokynů personálu hřiště. Při nedodržení pravidel, nebo při agresivním chování dětí má personál právo návštěvníka vykázat z prostoru hřiště, bez nároku na vrácení vstupného. Za odložené věci provozovatel neručí. Při překročení kapacity dětského koutku je personál povinen z důvodu bezpečnosti dětí nevpustit další návštěvníky. Prostor je monitorován kamerovým systémem.

Provozovatel dětské herny:

Tzvetelina Borissova Nikolova

IČO: 07798644

 

Adresa provozovny:

Minská 551/7, Praha 10 – Vršovice, 101 00

V prostorách dětské herny je prováděn každodenní úklid. 1 týdně je prováděn generální úklid spojený s desinfekcí hraček, povrchů i podlah.

Vstupem do koutku uznávají návštěvníci provozní řád a všeobecné obchodní podmínky Kavárny Coolnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *